تست تصویر در برد نمونه ساخته شده

تست تصویر VGA و CVBS و HDMI در کوبی بورد  (Cubiboard)
( Android & Linaro)

در عکس های زیر مراحل ساخت و مونتاژ برد گسترش و جانبی که توسط من برای Cubiboard طراحی و ساخته شده است مشاهده می شود.

همچنین با کمک از برد گسترش و جانبی برای Cubiboard , در سیستم عامل اندروید و لینارو (نسخه ای از لینوکس) با استفاده از پورت VGA , مونیتور کامپیوتر و در حالتی دیگر از طریق یک LCD هفت اینج TFT تصویر دریافت شده است.


در ضمن از طریق پورت CVBS برد گسترش و جانبی برای Cubiboard تصویر خروجی بر روی LCD هفت اینج TFT و در حالتی دیگر بر روی تلویزیون مشاهده می شود.
این هم تصاویری از خروچی HDMI در لینارو


نظرات:


متن امنیتی

گزارش تخلف
بعدی